Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Algemene informatie

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat een door u aangegeven of door een instantie gevraagde set persoonsgegevens zoals die in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staan. Over het algemeen gaat het om naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats, maar ook andere gegevens uit de BRP zijn mogelijk. U kunt het uittreksel ook aanvragen voor uw kinderen die onder de 16 jaar zijn.

Digitaal aanvragen

U kunt online een uittreksel BRP aanvragen. Hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig en de gegevens voor internetbankieren. Het uittreksel BRP wordt dan naar u opgestuurd.

U kunt ook een afspraak maken.

Schriftelijk aanvragen

Hiervoor schrijft u een brief naar de gemeente met daarin vermeld waarvoor u het uittreksel nodig hebt, u zet de handtekening eronder en stuurt de brief samen met een kopie van een  geldig identiteitsbewijs naar de gemeente.

Iemand machtigen

Kunt u zelf niet naar het Stadhuis komen, dan kunt u iemand machtigen. Hiervoor schrijft u een brief naar de gemeente met daarin vermeld waarvoor u het uittreksel nodig hebt en de naam van de gemachtigde persoon. U zet de handtekening eronder en geeft een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs van uzelf aan de gemachtigde. De gemachtigde persoon moet zelf ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Uittreksel BRP 13,30