Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Algemene informatie

De gemeente houdt informatie over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u niet dat bepaalde instanties of personen uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. Dit geldt niet voor overheidsinstanties. Deze mogen altijd over uw gegevens beschikken.
Heeft u al geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan verhuist de geheimhouding altijd met u mee. Bent u verhuisd en wilt u ook geheimhouding op uw verwijsgegevens, neem dan contact op met uw vorige gemeente.

U kunt ook een afspraak maken.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Verzoek geheimhouding gegevens Gratis