Verzoek inzage gegevensverstrekking

Algemene informatie

U heeft het recht om in te zien wie of welke instantie gegevens hebben ontvangen over u zelf. Dit kan variëren van overheidsinstanties (Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB)) tot advocaten en andere instanties. Ook wordt bijgehouden welke gegevens verstrekt worden.

Persoonlijk aanvragen

Voor het persoonlijk verzoek indienen tot inzage gegevensverstrekking kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. Voor de aanvraag hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Maak nu online uw afspraak

Meenemen

  • een identiteitsbewijs

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Verzoek inzage gegevensverstrekking Gratis