Garantverklaring

Algemene informatie

Als u iemand die visumplichtig is uitnodigt uit het buitenland stelt u zich garant voor de betaling van de kosten van het verblijf in Nederland, de medische verzorging en repatriëring voor deze persoon. Het formulier is verkrijgbaar via de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gemeente controleert of de handtekening op een document dezelfde is als uw handtekening. U moet dan ook persoonlijk aan de balie verschijnen en aan de balie pas de handtekening zetten. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het document

Aanvragen

U kunt een Garantverklaring/uitnodiging niet digitaal aanvragen. Voor het persoonlijk ondertekenen van een garantverklaring kunt u een afspraak maken op het Stadhuis.

Maak nu online uw afspraak

Meenemen

  • een identiteitsbewijs
  • het ingevulde formulier of de gegevens van de uit te nodigen persoon
  • de aanvrager en de (eventuele) mede garantsteller moeten in persoon aanwezig zijn
  • pinpas of contant geld

Kosten

Omschrijving Prijs
Garantverklaring € 21,00