Naturalisatie

Algemene informatie

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om te zorgen dat u de informatie krijgt die voor u van toepassing is, maakt u een afspraak op het Stadhuis. Tijdens de afspraak ontvangt u alle relevante informatie over de wettelijke vereisten, de over te leggen documenten, de inburgeringsvereiste, de kosten en de eventuele gevolgen voor uw oorspronkelijke nationaliteit.

In bepaalde gevallen is er ook een mogelijkheid voor opteren voor het Nederlanderschap. Dit is een iets eenvoudigere manier om Nederlander te worden, maar dan moet u wel voldoen aan één van de mogelijkheden die vermeld staan in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Ook hierover kunt u informatie krijgen op het Stadhuis.

Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u de aanvraag doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De gemeente stuurt de aanvraag naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze dienst onderzoekt uw aanvraag en het resultaat hiervan wordt zowel aan u als de gemeente medegedeeld.  Bij een positieve beslissing wordt u door de gemeente uitgenodigd op een ceremonie, waar de Nederlandse nationaliteit uitgereikt wordt.

Digitaal informatie opvragen

Informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit kunt u vinden op ind.nl. Dit is de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Persoonlijk informatie opvragen

Voor informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. Voor de aanvraag van informatie hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Afspraak

Voor een afspraak kunt u bellen met 088 599 7000

Meenemen

  • geldig reisdocument
  • geldige vergunning tot verblijf (indien niet eerder overlegd)
  • geboorteakte (indien niet eerder overlegd)
  • inburgeringsdiploma of ander diploma

Kosten

Omschrijving Prijs
Naturalisatie van één persoon € 866,00
Naturalisatie van echtpaar € 1.105,00
Naturalisatie van één persoon verlaagd tarief* € 644,00
Naturalisatie van echtpaar verlaagd tarief* € 884,00
Mede-naturalisatie van minderjarig kind (per kind) € 128,00
Opteren voor het Nederlanderschap (één persoon) € 184,00
Opteren voor het Nederlanderschap (echtpaar) € 314,00
Mede-opterende kinderen (per kind) € 21,00

* U komt in aanmerking voor een verlaagd tarief als u in bezit bent van een vergunning asiel onbepaalde tijd of als u in de BRP geregistreerd staat als staatloos.