Aangifte overlijden

Algemene informatie

Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden.

Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. Zodra de officiële stukken uit het buitenland beschikbaar zijn, sturen de nabestaanden die alsnog naar de gemeente. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom vooraf contact op met de gemeente.

Digitaal aanvragen (alleen begrafenisondernemers)

U kunt de aangifte vanuit uw eigen bedrijf regelen en u hoeft  niet meer naar het Stadhuis te komen. U klikt op de button ‘Aangifte overlijden door begrafenisondernemer’ en na identificatie via e-herkenning vult u het aangifteformulier digitaal in. Het uittreksel burgerlijke stand wordt via iDeal betaald.

De gemeente maakt een overlijdensakte op en een verlof tot begraving of crematie. U kunt er voor kiezen om het verlof op te laten opsturen of het aan de receptie van het Stadhuis af te komen halen. U hoeft alleen te zorgen dat de B-envelop binnen één week na aangifte bij ons binnen is. Dit kan door het af te geven aan de receptie of het per post naar ons toe te sturen.

Persoonlijk aangifte doen (particulieren)

Het is ook mogelijk om als particulier een aangifte van overlijden te doen.  U kunt hiervoor een afspraak maken op het Stadhuis. Op het afgesproken tijdstip overlegt u de benodigde stukken en betaalt de leges voor het uittreksel van overlijden. Voor de overlijdensaangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. De gemeente maakt de akte op en u krijgt gelijk het verlof tot begraven of cremeren en het uittreksel van overlijden mee.

Maak nu online een afspraak

Kosten

Omschrijving Prijs
Aangifte overlijden (uittreksel overlijden) € 12,80

Begrafenis of crematie van gemeentewege

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart en bepaalt ook hoe de uitvaart verloopt. De gemeente Vianen heeft de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging overgedragen aan Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen. Mocht er in uw omgeving iemand zijn overleden waarbij het bovenstaande van toepassing is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), T. 030 - 702 2312. Bij geen gehoor kunt u ook het algemene telefoonnummer van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) bellen, T. 030 - 702 2300.