Afschrift burgerlijke stand

Algemene informatie

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of een uittreksel van deze akten aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte en op een uittreksel staan alleen gegevens van de perso(o)n(en) die het betreft. U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of het uittreksel nodig hebt.

Digitaal regelen

U kunt online een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen. Hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig en de gegevens voor internetbankieren.

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand (particulieren)

Aanvragen uittreksel burgerlijke stand (bedrijven)

U kunt ook een afspraak maken.

Meenemen

  • een identiteitsbewijs
  • bij machtiging van iemand een op naam gesteld en door beide ondertekende schriftelijke machtiging waarin staat waarvoor u het uittreksel nodig hebt, een identiteitsbewijs van de gemachtigde en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld: u betaalt de kosten bij aanvraag

Schriftelijk aanvragen

Hiervoor schrijft u een brief naar de gemeente met daarin vermeld welke akte u nodig heeft en voor welk doel, u zet de handtekening eronder en stuurt de brief samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente.

Iemand machtigen

Kunt u zelf niet naar het Stadhuis komen, dan kunt u iemand machtigen. Hiervoor schrijft u een brief naar de gemeente met daarin vermeld waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt en de naam van de gemachtigde persoon. U zet de handtekening eronder en geeft een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs van uzelf aan de gemachtigde. De gemachtigde persoon moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Uittreksel Burgerlijke Stand 13,20