Vreemdelingenpaspoort

Algemene informatie

Een vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die geen paspoort uit het land van herkomst kunnen krijgen. Dit moet u zelf met documenten kunnen aantonen. Het vreemdelingenpaspoort is ook een legitimatiebewijs. Het vreemdelingenpaspoort is niet te gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. Uw vreemdelingenpaspoort vraagt u persoonlijk aan en haalt u persoonlijk af. U vult een aanvraagformulier in en ondertekent deze. U overlegd daarbij de schriftelijke bewijsstukken waarom u geen paspoort uit het land van herkomst kan verkrijgen. De gemeente stuurt dit samen met een begeleidende brief naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna gaat het formulier naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als beide organisaties een positief advies geven vraagt de gemeente uw vreemdelingenpaspoort aan. U krijgt bericht als het vreemdelingenpaspoort afgehaald kan worden.

Maak nu online uw afspraak

Meenemen

  • Uw verblijfsdocument.
  • Het vreemdelingenpaspoort dat u nog heeft (ook als het verlopen is).
  • Schriftelijke stukken waaruit blijkt dat er geen paspoort van de eigen autoriteiten aangevraagd kan worden.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Pinpas of contant geld: u betaalt de kosten bij aanvraag.
  • Bij minderjarigen (tot 18 jaar): schriftelijke toestemming en identiteitsbewijs van gezaghebbende ouder(s) of gezaghouder(s).

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig voor het aanvragen van een paspoort. Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen van het paspoort.

Paspoort kwijt

Bent u uw paspoort kwijtgeraakt of is het gestolen? Lees dan op de websitepagina Vermissing Reisdocument en/of Rijbewijs hoe u aangifte kunt doen en een nieuw document kunt aanvragen. 

Spoedaanvraag

Een spoedaanvraag voor een vreemdelingenpaspoort is niet mogelijk.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Vreemdelingenpaspoort 52,00