Omwisselen buitenlands rijbewijs

Algemene informatie

In bepaalde gevallen kunt u een buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieronder staan de mogelijkheden voor omwisseling. Het rijbewijs moet zijn afgegeven gedurende het verblijf van tenminste 185 dagen in het land van afgifte van het rijbewijs.
Het buitenlandse rijbewijs levert u in bij de omwisseling en daarvan ontvangt u een ontvangstbevestiging. De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) beoordeeld de aanvraag en stuurt het buitenlandse rijbewijs naar het land van afgifte. De RDW stuurt u een bericht als het Nederlandse rijbewijs afgehaald kan worden. Voor het omwisselen van een buitenlands rijbewijs kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. U moet uw rijbewijs persoonlijk aanvragen en persoonlijk afhalen.

Maak nu online uw afspraak

Meenemen

  • Het buitenlandse rijbewijs.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Het vorige Nederlandse rijbewijs (indien nog in het bezit van de aanvrager).
  • Indien van toepassing een verklaring van de belastingdienst (de beschikking bewijsregel) afgegeven door de belastingdienst in Heerlen (30 % belastingregel).
  • Indien van toepassing wordt bij de omwisseling een Verklaring van Geschiktheid vereist. Dit wordt bij de gemeente beoordeeld.
  • Pinpas of contant geld.

Uit EU/EVA

Een rijbewijs uit één van de landen in de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandels Associatie (EVA) is beperkt geldig als u in Nederland komt wonen. Dit is afhankelijk van de afgiftedatum en de geldigheid van het rijbewijs. Het buitenlandse rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Zie voor meer informatie: www.rijbewijs.nl.

Buiten EU/EVA of Caribisch Nederland

Een rijbewijs buiten één van de landen in de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of Caribisch Nederland, is maar beperkt geldig in Nederland. Als u in Nederland komt wonen, kunt u het buitenlandse rijbewijs nog maximaal 185 dagen gebruiken. Dit geldt niet voor alle landen. Zie voor meer informatie: www.rijbewijs.nl.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Omwisselen buitenlands rijbewijs 39,45