Briefadres aanvragen

Algemene informatie

Als u geen woonadres heeft als bedoeld in de Wet Basisregistratie personen (BRP), kunt u zich in bepaalde gevallen inschrijven op een briefadres. Dit wil zeggen dat u hier niet woont, maar wel bereikbaar bent voor overheidsinstanties. Een briefadres is mogelijk als u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis zit. Ook in bijzondere situaties kan er eventueel een briefadres verleend worden. Deze bijzonderheden staan in Beleidsregel Regeling briefadressen en adresonderzoeken gemeente Vianen 2016. Een briefadres is in principe tijdelijk. De gemeente spreekt in veel gevallen met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag blijven.

Een briefadres is het adres waar de hoofdbewoner er voor zorgt dat u post ontvangt van officiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een oproep voor verkiezingen of post van de Belastingdienst. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Wanneer u een verzoek indient voor een inschrijving op een briefadres onderzoekt de gemeente of u echt geen vast woonadres heeft. Het briefadres waarmee u zich wilt laten inschrijven, moet een bekend adres zijn in de BRP.

Digitaal aanvragen

U kunt online een briefadres aanvragen, hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig.

U kunt ook een afspraak maken.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Briefadres aanvragen gratis