Vertrek naar het buitenland

Algemene informatie

Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór vertrek melden bij de gemeente. Er wordt dan aangifte van emigratie gedaan. Aangifte van emigratie is digitaal niet mogelijk wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken. In dat geval moeten alle personen die vertrekken (dus ook minderjarigen), persoonlijk aan de balie verschijnen om vertrekaangifte te doen. Bij vertrek naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) wordt een gratis bewijs van uitschrijving meegegeven. Dit bewijs heeft u nodig bij de inschrijving aldaar.

Digitaal doorgeven

U kunt online een emigratie doorgeven, hiervoor hebt u uw DigiD met SMS verificatie nodig. Aangifte van emigratie is digitaal niet mogelijk wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken (zie ook Algemene informatie). 

Persoonlijk doorgeven

Voor het persoonlijk doorgeven van uw emigratie kunt u een afspraak maken op het Stadhuis. Voor het doorgeven van een verhuizing hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. 

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Vertrek naar het buitenland gratis