Vestiging vanuit het buitenland

Algemene informatie

Woont u in het buitenland en gaat u zich (weer) in Nederland vestigen? Dan moet iedereen zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dus ook de eventueel aanwezige (minderjarige) kinderen.

Bij uw aangifte van vestiging vanuit het buitenland moet u documenten laten zien van levensgebeurtenissen die tijdens uw verblijf in het buitenland gebeurd zijn, zoals een geboorteakte, een huwelijksakte of een echtscheidingsakte. Vaak moet u buitenlandse documenten laten legaliseren in het land van herkomst.

Ook moet u rechtmatig verblijf hebben in Nederland. Uw verblijf is rechtmatig als u de Nederlandse nationaliteit heeft, u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt, u een geldige verblijfsvergunning hebt, of als u de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten.

Inwonen

Indien u gaat inwonen bij iemand anders, of u gaat samenwonen met een persoon die al staat ingeschreven op dat adres, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner. Download het formulier verklaring hoofdbewoner.

Indien u gaat inwonen bij een huurder van een pand waarvan LEKSTEDEwonen de eigenaar is, dan moet u bij uw verhuisaangifte het formulier Inwoningsverzoek LEKSTEDEwonen voegen.

Persoonlijk doorgeven

U kunt uw vestiging alleen persoonlijk doorgeven op het Stadhuis. Na het maken van een afspraak, krijgt u de mogelijkheid om de benodigde gegevens alvast in te vullen die voor de aangifte noodzakelijk zijn. Uw vestiging kunt u niet online doorgeven.

Maak nu online uw afspraak

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Documenten waarmee uw bewoning van het huis of pand kan worden aangetoond (bijvoorbeeld een huurcontract, een eigendomsbewijs).
  • Bij inwoning een verklaring van de hoofdbewoner(s) voorzien van een kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner(s).
  • Bij inwonen/samenwonen bij een huurder van een pand van woningbouwvereniging LEKSTEDEwonen een volledig ingevuld formulier Inwoningsverzoek LEKSTEDEwonen.
  • Gelegaliseerde geboorteakte en indien van toepassing gelegaliseerde huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Vestiging vanuit het buitenland gratis