Verklaring omtrent het gedrag

Algemene informatie

Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Ook voor een visum of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) is soms een VOG nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen.

Digitaal aanvragen

De organisaties waarvoor u een VOG nodig hebt, kunnen deze digitaal aanvragen via justis.nl. U krijgt daarna via e-mail bericht over de vervolgstappen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL. Via de gemeente is een digitale aanvraag niet mogelijk.

Digitaal aanvragen

U kunt ook een afspraak maken.

Download het aanvraagformulier via de Dienst Justis via justis.nl als u dit formulier niet hebt gekregen van de organisatie die om de VOG vraagt. Zowel u als de organisatie die om de VOG vraagt vult een gedeelte van het aanvraagformulier in.

Meenemen

  • een identiteitsbewijs
  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • bij machtiging van iemand een op naam gesteld en door beide ondertekende schriftelijke machtiging waarin staat dat die persoon voor u een VOG mag aanvragen, een identiteitsbewijs van de gemachtigde en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld: u betaalt de kosten bij aanvraag

Iemand machtigen

Kunt u zelf niet naar het Stadhuis komen, dan kunt u iemand machtigen. Hiervoor schrijft u een brief naar de gemeente met daarin vermeld dat die persoon voor u een VOG mag aanvragen  en de naam van de gemachtigde persoon. U zet de handtekening eronder en geeft een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs van uzelf aan de gemachtigde. De gemachtigde persoon moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

Kosten

Omschrijving Prijs
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) € 41,35