Verloren en gevonden voorwerpen

Iets gevonden

Hebt u iets gevonden in de gemeente? U kunt dit online doorgeven via verlorenengevonden.nl en het voorwerp zelf bewaren. Ook kunt u het voorwerp afgeven bij de receptie van het Stadhuis. Bij het doorgeven kunt u kiezen of u zelf eigenaar wilt worden van het voorwerp of dat de gemeente eigenaar wordt. Documenten als reisdocumenten, rijbewijzen, verblijfsdocumenten of betaalpassen moeten bij de gemeente ingeleverd worden.

Thuis bewaren

  • Het voorwerp moet in de zelfde staat blijven als bij de vondst
  • U blijft verantwoordelijk voor het onderhoud
  • Een voorwerp met een waarde minder dan € 450,-  moet u drie maanden bewaren, een voorwerp van meer dan € 450,- moet u een jaar bewaren
  • Als de oorspronkelijke eigenaar zich meldt, moet u het voorwerp naar de gemeente brengen
  • Meldt de oorspronkelijke eigenaar zich na de bewaartermijn niet, dan wordt u of de gemeente eigenaar van het voorwerp.

Afgeven bij de gemeente

  • Het voorwerp moet in de zelfde staat blijven als bij de vondst
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud
  • Een voorwerp met een waarde minder dan € 450,-  wordt drie maanden bewaard, een voorwerp van meer dan € 450,- wordt een jaar bewaard
  • Als de oorspronkelijke eigenaar zich meldt, wordt het voorwerp uitgereikt door de gemeente
  • Meldt de oorspronkelijke eigenaar zich na de bewaartermijn niet, dan wordt u of de gemeente eigenaar van het voorwerp.

Iets verloren

Hebt u iets verloren in de gemeente? Dit kunt u online doorgeven via verlorenofgevonden.nl  Ook kunt u op deze website zelf zoeken of iemand uw voorwerp heeft gevonden. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie.
U moet wél aangifte doen bij de politie als het gaat om verloren identiteitsbewijzen en als een voorwerp van u gestolen is. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak.