toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is het laatst bewerkt op 05-09-2017.

Gemeente Vianen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.vianen.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

PDF

Specificatie

Pdf-documenten op Vianen.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor vianen.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan de gemeente Vianen niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Vianen.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert de gemeente Vianen een set met minimale eisen voor pdf’s op de website. Uitgangspunt blijft om pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar de gemeente Vianen accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, de pdf bevat geen gescande documenten en de pdf bevat geen persoonlijke gegevens.

Maatregelen

De gemeente Vianen stelt strenge eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'. 

Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe pdf’s zijn reeds geldig.

Autocad

Specificatie

Inrichtingstekeningen in de vorm van PDF-documenten op Vianen.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. Diverse partijen leveren pdf’s aan voor vianen.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis om een pdf te maken volgens de Webrichtlijnen. Daardoor kan de gemeente Vianen niet garanderen dat alle pdf’s op de site aan de Webrichtlijnen voldoen. In het geval van tekeningen die gemaakt worden met Autocad is het niet mogelijk een juist gecodeerde PDF variant te maken. Omdat Autocad functies bevat die niet met andere programma's te bereiken zijn, zijn we op dit programma aangewezen om bepaalde inrichtingstekeningen te maken.

Gevolg

Bepaalde PDF documenten zullen niet of nauwelijks voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wanneer dit het geval is zetten wij er tussen haakjes het woord 'tekening' achter. Zodoende weet de gebruiker dat het een tekening betreft.

Alternatieven

Wanneer de toegankelijkheid van een dergelijke tekening niet voldoende is voor u als gebruiker, sporen wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan helpen met uw vraag over de tekening.

Maatregelen

Momenteel zijn er geen maatregelen die getroffen kunnen worden om dit op te lossen. We zijn afhankelijk van de leverancier om toegankelijke PDF's te exporteren.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals SiteImprove.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting

De Gemeente Vianen heeft bij de ontwikkeling van deze website rekening gehouden met de op dat moment geldende richtlijnen voor het web. De website voldoet grotendeels aan de webrichtlijnen en is daardoor goed bruikbaar voor blinden en slechtzienden. Echter is verbetering altijd mogelijk en daar wordt hard aan gewerkt. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.