Ontheffing plaatsen van voorwerpen in openbare ruimte

Wanneer een ontheffing nodig

Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg en op andere openbare plaatsen is een ontheffing vereist wanneer dit schade toebrengt,  gevaar oplevert, een belemmering vormt of niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Om te kunnen beoordelen of hiervan sprake is dient u melding te maken van het voornemen om voorwerpen te plaatsen. Het kan zijn dat uit uw aanvraag blijkt dat aanvullende stukken vereist zijn. In dat geval ontvangt u hierover bericht van ons. Indien uw aanvraag in behandeling wordt genomen en een ontheffing vereist is, ontvangt u uiterlijk na acht weken het definitieve besluit. In alle andere gevallen krijgt u binnen twee weken terugkoppeling over de status van uw melding.

Ontheffing aanvragen als bedrijf

Ontheffing aanvragen als persoon

Online regelen

Helaas kunt u dit op dit moment niet online regelen.

Contact opnemen

U kunt ons wel telefonisch bereiken via 0347 369 911 of e-mailen naar gemeente@vianen.nl.

Kosten

U betaalt €38,10 legeskosten voor het in behandeling nemen van de melding en – indien op gemeentegrond –zogenoemde precariobelasting voor het plaatsen van het voorwerp.