Collectevergunning

Collecterooster

Indien u in het openbaar geld of goederen wil inzamelen of een intekenlijst aan wilt bieden, is daarvoor een collectevergunning vereist. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kunt u het door hen vastgestelde en bindende collecterooster inzien. Hierin staat opgenomen welke periode aan welke instelling is toegewezen om te mogen collecteren. Het rooster bevat zogenaamde 'vrije perioden', waarbinnen het voor andere – niet toegewezen – instellingen mogelijk is te collecteren voor het goede doel. Het is niet toegestaan om op de zondag te collecteren.

Collectevergunning (particulier)

Collectevergunning (ondernemer)

Kosten

U betaalt € 38,10 legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De kosten staan los van het besluit over uw aanvraag. Het besluit kan zijn een positieve beschikking (collectevergunning) of een negatieve beschikking (besluit tot weigering).

Beslistermijn

Op een aanvraag voor een collectevergunning neemt de gemeente uiterlijk na acht weken een besluit.