Drank- en horecavergunning

Als u drank wilt schenken of verkopen, heeft u een Drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor:

  • commerciële bedrijven, zoals een café of slijter
  • nieut-commerciële instellingen, zoals een sportkantine of buurthuis

Bij de aanvraag van een Drank- en horecavergunning dient u ook een verklaring van de leidinggevende in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Integrale Veiligheid & APV en Bijzondere Wetten via APV@vijfheerenlanden.nl.

Aanvraag drank- en horecavergunning (bedrijven)

Aanvraag drank- en horecavergunning (particulier)