Drank- en horecavergunning

Toetsing

Als u alcoholhoudende drank wil verstrekken heeft u daarvoor een Drank- en Horecavergunning nodig zijn. Wanneer u een aanvraag indient vindt er een toets plaats of u aan de wettelijke eisen voldoet.

Wat houdt zo'n onderzoek in?

Er wordt een onderzoek gedaan naar de antecedenten van de personen die op de vergunning vermeld worden. Daarnaast moet het pand waarin u het horecabedrijf vestigt kunnen voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld de beschikking hebben over mechanische ventilatie met voldoende capaciteit. Let op: of u ergens met een horecabedrijf mag beginnen hangt ook van het bestemmingsplan af. U moet dit voordat u een aanvraag om een drank- en horecavergunning indient altijd controleren.

Online regelen (bedrijven)

Online regelen (particulier)

Online regelen

Helaas kunt u dit op dit moment niet online regelen.

Wij zijn namelijk bezig met voorbereidingen voor de ambtelijke fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per 1 januari 2018. U kunt op woensdag 3 januari weer bij ons terecht, zowel op afspraak aan de balie als voor een digitale aangifte
Van 21 december tot en met 2 januari zijn de publieksbalies van het Stadhuis gesloten. U kunt gedurende deze periode geen:

  • reisdocumenten en rijbewijzen aanvragen of ophalen;
  • uittreksels Basisregistratie Personen en burgerlijke stand opvragen;
  • verhuisaangifte doen;
  • persoonsgegevens wijzigen.

Contact opnemen

U kunt ons wel telefonisch bereiken via 0347 369 911 of e-mailen naar gemeente@vianen.nl, behalve op maandag 1 en dinsdag 2 januari.
Onze excuses voor het ongemak.

Kosten

In 2018 zijn de kosten voor een drank- en horecavergunning € 285,00. U betaalt legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De kosten staan los van het besluit dat op uw aanvraag genomen wordt.

Andere situaties zoals het alleen bijschrijven van een leidinggevende hebben een ander tarief. Een verbijzondering van de kosten is terug te vinden in de tarieventabel op de website van de overheid.