Huisvestingsvergunning

Goedkope woning huren? Dan vergunning nodig!

In Vianen hebben we toewijzingsregels vastgesteld voor de goedkopere huurwoningen, ook wel sociale huurwoningen genoemd. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat de goedkopere huurwoningen terecht komen bij mensen met een lager inkomen. Om dit te regelen is voor de huur van een goedkopere huurwoning een huisvestingsvergunning verplicht. Voor een woning van woningcorporaties en voor huurwoningen van particulieren.

De voorwaarden voor een huisvestingsvergunning zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2017, Gemeente Vianen  (hierna de verordening genoemd).

Huurwoning

Als u een sociale huurwoning of een woning via particuliere verhuur wilt huren (huur tot en met € 710,68, prijspeil 2018), krijgt u een huisvestingsvergunning als uw inkomen niet hoger is dan € 36.798,00 (prijspeil 2018) en voldoet aan de overige voorwaarden van de verordening. Denk daarbij aan de bezettingsnorm (aantal mensen in een woning), leeftijd bij woningen voor ouderen of juist voor jongeren, de kleine kernenvoorrang e.d. Voor woningen met een huur tussen de € 640,14 en € 710,68 mag het inkomen iets hoger zijn, namelijk maximaal € 47.074,00

Let op: Het inkomen wordt getoetst op basis van het laatst vastgestelde inkomen door de Belastingdienst (Inkomensverklaring/IBRI-formulier). Welk jaar u kunt opvragen is afhankelijk van de registratie van uw inkomen bij de Belastingdienst. Op mijn.overheid.nl kunt u zien welke jaren al geregistreerd zijn.

Huurwoning van LEKSTEDEwonen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van LEKSTEDEwonen in de gemeente Vianen moet u in ieder geval:

  • Ingeschreven staan als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht;
  • Voldoen aan de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de verordening.
  • Uw inkomen moet ‘passend’ zijn. Zie hiervoor tabel 1 in de verordening (pag. 10).

Huurt u een woning via LEKSTEDEwonen, ontvangt u van LEKSTEDEwonen de Huisvestingsvergunning.

Huurwoning van een particulier of andere verhuurder

Huurt u een woning van een particulier of een andere verhuurder moet u zelf de vergunning aanvragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier  op deze pagina.

Koopwoning

Door de wijziging in de huisvestingswet heeft u vanaf 1 januari 2015 geen huisvestingsvergunning meer nodig voor een koopwoning.

Kosten

De leges voor een huisvestingsvergunning bedragen: € 21,00 (prijspeil 2018). De gemeente brengt deze legeskosten in rekening.