Aanbrengen of aanpassen van een uitweg (inrit)

Inrit aanbrengen

Wilt u een inrit vanaf uw woning of bedrijf naar de openbare weg aanbrengen of veranderen? En woont u binnen de bebouwde kom? Dan moet u dat altijd vooraf melden aan gemeente Vianen. Woont u buiten de bebouwde kom? Dan verwijzen wij u naar de website van Waterschap Rivierenland. Wegen buiten de bebouwde kom zijn namelijk in beheer bij Waterschap Rivierenland.

Melden aanbrengen of aanpassen van een uitweg als particulier

Melden aanbrengen of aanpassen van een uitweg als bedrijf

Na uw melding

Nadat u de melding hebt ingediend, wordt uw aanvraag beoordeeld. Als de aanvraag onvolledig of niet voldoende duidelijk is, ontvangt u hierover bericht. Wij vragen u dan om aanvullende informatie. Als uw aanvraag volledig is, wordt getoetst of deze voldoet aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Uiterlijk zes weken na het indienen van een volledige aanvraag ontvangt u een schriftelijke reactie met een instemming of een verbod.

Instemming

Als uw aanvraag voldoet aan de APV, ontvangt u een schriftelijke instemming. Naast instemming om de uitweg aan te brengen of aan te passen, ontvangt u in deze brief ook de aanvullende voorwaarden waaraan de uitweg moet voldoen. Wanneer een uitweg over gemeentelijk eigendom wordt aangelegd, is namelijk privaatrechtelijke toestemming nodig. Deze toestemming wordt verleend, mits u bovengenoemde aanvullende voorwaarden naleeft. Belangrijk om te weten, is dat de melder verantwoordelijk is voor de uitvoering en kosten van het aanbrengen of aanpassen van de uitweg.

Verbod

Als uw aanvraag niet voldoet aan de APV, ontvangt u een schriftelijk verbod. In dit geval is het dus niet toegestaan om de uitweg aan te brengen of aan te passen.