Horecavergunning aanmelden/ verklaring nieuwe leidinggevende

Uw horecavergunning moet altijd actueel blijven. Verandert de leidinggevende?

Verklaring leidinggevende

Wijziging leidinggevende

Voorwaarden

  • Minimaal 21 jaar
  • Niet onder curatele staan (niet in staat om zakelijke beslissingen te nemen)
  • Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Dit betekent dat de leidinggevende geen boetes/veroordelingen op zijn/haar naam mag hebben
  • Elke ondernemer is automatisch leidinggevende
  • Bij aanmelden leidinggevende met alcohol: in het bezit zijn van diploma sociale hygiëne

Let op: Wilt u iemand bijschrijven in een horecabedrijf waar u alcohol schenkt? Dan moet die persoon ingeschreven staan in het register sociale hygiëne. De gemeente checkt dit bij de aanvraag en u kunt dat zelf ook checken op www.svh.nl/register.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Integrale Veiligheid & APV en Bijzondere Wetten via APV@vijfheerenlanden.nl.

Kijk ook bij

Aanvraag drank- en horecavergunning
Tapontheffing