Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Algemeen belang

Voor het organiseren van een kansspel zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag hebt u soms een vergunning nodig. De opbrengst moet bestemd zijn voor een algemeen belang, bijvoorbeeld een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van een kerk.

Geen vergunning nodig

U hoeft geen kansspelvergunning aan te vragen in de volgende gevallen:

  • Bingo met prijzen van maximaal € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst. Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren. U moet dit wel uiterlijk 4 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
  • Prijsvraag met als hoogste prijs een bedrag van € 2.300.

Wel een vergunning nodig

Als er wel een kansspelvergunning nodig is, hangt het van de hoogte van de prijzen af waar u deze moet aanvragen.

Prijzenpakket lager dan € 4.500

U kunt de vergunning tot 4 weken van tevoren aanvragen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Prijzenpakket hoger dan € 4.500

U vraagt een vergunning aan bij de kansspelautoriteit.

Randvoorwaarden

Bij het verstrekken van een kansspelvergunning wordt gelet op een aantal zaken.

Loterij

  • De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet hoger zijn dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

Prijsvraag

  • Bij een prijsvraag levert de deelnemer een daadwerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld een slagzin, een (kort) verhaal of een foto.
  • Een jury beoordeelt de inzendingen en kent op basis daarvan de prijzen toe.