Monumentenvergunning

Monumentstatus

Heeft uw woning de status van monument? Dan zijn er strenge regels voor werkzaamheden en verbouwingen. Voor de financiering is soms subsidie, een gunstige lening of belastingaftrek mogelijk.

Soorten monumenten

  • Rijksmonumenten zijn gebouwen van minimaal 50 jaar oud die landelijk gezien een bepaalde cultuurhistorische, architectuurhistorische en/of stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigen. In Vianen zijn ruim 180 rijksmonumenten.
  • Gemeentelijke monumenten zijn gebouwen met een lokale waarde. De gemeente Vianen heeft geen gemeentelijke monumenten.
  • Archeologische monumenten zijn historische resten van menselijke bewoning en activiteiten die in de bodem bewaard zijn gebleven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sporen van de oudste bewoning bij Zijderveld.

Vergunning voor werkzaamheden aan monumenten

Voor werkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Doe hiervoor de vergunningscheck via Omgevingsloket online.

Vooroverleg

Voordat u een vergunning- of subsidieaanvraag indient, kunt u het best contact opnemen met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren.

Financiering onderhoud monumenten