Standplaatsvergunning

In de openlucht

Wilt u goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? En is dat op een plek in de openlucht die voor publiek toegankelijk is? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Voor een standplaats vraagt u elk jaar opnieuw een vergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal. De kosten bedragen € 38,10.

Aanvraag standplaats voor bedrijven

Aanvraag standplaats voor particulieren

Contact opnemen

U kunt ons telefonisch bereiken via 0347 369 911 of e-mailen naar gemeente@vianen.nl

Maximum aantal vergunningen

De gemeente heeft per kern of wijk een locatie bestemd voor een verkoopkraam. Hier is maximaal 1 standplaatsvergunning beschikbaar per dagdeel. Uitzondering is winkelcentrum De Hagen: daar zijn 2 standplaatsvergunningen per dagdeel beschikbaar. Voor sommige standplaatsen is veel belangstelling. Als u een vergunning vraagt voor een locatie die al vergeven is, komt u op een wachtlijst. Voor seizoengebonden handel (zoals kerstbomen of oliebollen) zijn extra standplaatsvergunningen beschikbaar. 

Voorwaarden

  • U hebt een standplaatsvergunning nodig voor handel op of aan de weg, aan openbaar water, aan huis of op een andere plek in de openlucht die voor publiek toegankelijk is.
  • Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.