Vergroot terras bij evenementen

Voor welke evenementen geldt het?

Dit kan per jaar verschillen. Per evenement wordt er getoetst of het plaatsen van incidenteel terras mogelijk is.

Aanvraag van een incidenteel terras

  • Een aanvraag kan online worden gedaan
  • U kunt op het aanvraagformulier 1 evenement opgeven.
  • De aanvraag heeft betrekking op een extra terras voor één naastgelegen pand.
  • De aanvraag moet met alle benodigde documenten minimaal 4 weken voor het evenement worden gedaan. Hebt u niet tijdig uw aanvraag gedaan? Dan wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen.
  • De benodigde documenten zijn: een tekening van het gewenste terras en een toestemming van de eigenaar en gebruiker van het pand waarvoor het terras komt te staan.
  • Per evenement worden er leges en precariobelasting in rekening gebracht.
  • Na de beoordeling krijgt u een schriftelijk besluit.

Of een aangevraagd terras geplaatst kan worden wordt door de gemeente getoetst aan
openbare orde en veiligheid.

Wat vragen wij van u?

Om deze service van de gemeente mogelijk te maken, verzoeken wij u aan deze spelregels te houden. De terrasvergunning met tekening is leidend. U dient zich hier gedurende het evenement aan te houden. Er zal toezicht gehouden worden. Wanneer de toezichthouder, politie en/of marktmeester u een aanwijzing geven, dan moet u deze aanwijzing direct opvolgen.

Let op

Vraag een vergunning op tijd aan. De aanvraag moet minimaal vier (4) weken voor de tijd bij de gemeente zijn. Zo niet, dan wordt de aanvraag niet behandeld. Ook wordt per evenement beoordeeld of een incidenteel terras mogelijk is. Het kan dus zijn dat een extra terras niet altijd mogelijk is.

Online aanvragen (bedrijven)

Online aanvragen (particulieren)