Bedrijfsvoering

Binnen het aandachtsgebied Bedrijfsvoering werkt de gemeente aan de doorontwikkeling naar een robuuste en toekomstgerichte gemeentelijke organisatie, die goed is voorbereid op de toekomstige samenwerking binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Bedrijfsvoering ondersteunt beleids-, bestuurs- en primaire processen en fungeert daarmee als motor van de organisatie. Effectievere inzet van mens en middelen staan in de komende jaren centraal, via projecten op de gebieden Financi├źn, Dienstverlening, Personeelszaken, Communicatie, Planning & Control, Innovatie en Organisatieontwikkeling.