Bedrijventerreinen

Binnen het aandachtsgebied Bedrijventerreinen zijn verbetering van de infrastructuur en verdere versterking van de samenwerking met en tussen de bedrijven de speerpunten.

Opwaarderen en beveiligen vrachtwagenparkeerplaats

Het vrachtwagenparkeerterrein aan de Hoogewaard biedt parkeergelegenheid voor vrachtwagens die niet of niet direct op eigen terrein van bedrijven kunnen parkeren. Op het terrein is behoefte aan meer veiligheid en parkeercapaciteit. Hierin kan worden voorzien door het opwaarderen en beveiligen van de locatie; te denken aan het plaatsen van bewakingscamera’s, vuilnisbakken en een mogelijke herinrichting van de parkeervakken. Deze aanpassing vindt plaats in 2018.

Aanleg fietsstructuur De Limiet (fietssuggestiestrook)

Om bedrijventerrein De Biezen beter en veiliger bereikbaar te maken voor fietsers worden langs de Limiet fietsstroken aangelegd. Dit vindt plaats in 2018.

Garantiefonds startende ondernemingen

Om startende ondernemers een helpende hand te bieden wordt voor de periode 2016-2018 een garantiefonds opgericht. Daarbij staat de gemeente garant voor leningen die private partijen aan startende ondernemers in de gemeente Vianen verstrekken. Van het budget is de helft beschikbaar voor de Voorstraat en de andere helft voor de rest van gemeente Vianen.
Doel van het fonds is het revitaliseren van het centrum en de bedrijventerreinen.

Jaarlijks ondernemersevenement (Samen Ondernemen)

In juni 2015 vond voor de eerste keer de bedrijvenavond “Samen Ondernemen” plaats. Het was een interessante en spraakmakende bijeenkomst, waar gemeente, ondernemers en andere partnerorganisaties elkaar ontmoetten, met als doel informatie-uitwisseling en netwerken.
De avond is zowel door ondernemers als door de gemeente als een succes ervaren en wordt de komende drie jaren voortgezet.