Duurzaamheid in de toekomstvisie

Binnen het aandachtsgebied Duurzaamheid richt de gemeente zich op tastbare projecten die bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en het creëren van meer bewustzijn onder inwoners en ondernemers van het belang van duurzaamheid.

Gemeentelijk revolverend fonds

Het ter beschikking stellen van een gemeentelijke duurzaamheidslening stelt inwoners van Vianen in staat om tegen een lage rente geld te lenen waarmee zij duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen die bijdragen aan een duurzamer huishouden. Bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of het isoleren van de woning.
Omdat de gemeente Vianen geen financiële instelling is, komt het beheer van het fonds en verstrekken van de leningen in handen van een andere partij. 

Oplaadpunten

In de periode 2016-2018 breidt de gemeente het openbaar netwerk aan oplaadpalen voor auto en fiets uit. Hierbij gaat het om publiek toegankelijke oplaadpunten waarbij men de auto of fiets met een ‘stekker’ kan opladen. Zo wordt duurzaam vervoer gestimuleerd en het gebruik van fossiele brandstof teruggedrongen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Door duurzaam in te kopen en milieubewust gedrag te stimuleren werkt de gemeente aan verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouw, het afnemen van groene stroom, minder gebruik van fossiele brandstoffen en energiebesparende maatregelen.

Cursus duurzaam (moes)tuinieren

In 2016 organiseert de gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
een cursus van drie bijeenkomsten voor inwoners van Vianen. Zij krijgen tips en handvatten om duurzaam te tuinieren. Doel van de cursus is dat inwoners zich er (nog meer) van bewust worden dat duurzaam tuinieren de kwaliteit van de leefomgeving vergroot.

Boerderij in de Kijker

In het project Boerderij in de Kijker organiseert de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2016 het bezoek van leerlingen uit het primair onderwijs aan een agrarisch bedrijf in Vianen. Daar krijgen zij informatie over de verschillende aspecten van het agrarische leven. Op die manier zien en leren kinderen in de praktijk over landbouw, veeteelt, de voedselproductie, het landschap, de kringloop en duurzaamheid.

Project Energiebesparing

In het project Energiebesparing geeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2016 op school voorlichting aan leerkrachten en leerlingen over energieverbruik, besparing en duurzame energieopwekking. Op die manier krijgen zij  handvatten om met hun eigen gedrag bij te dragen aan de vermindering van energieverbruik.