Duurzaamheid in de toekomstvisie

Binnen het aandachtsgebied Duurzaamheid richt de gemeente zich op tastbare projecten die bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en het creëren van meer bewustzijn onder inwoners en ondernemers van het belang van duurzaamheid.

Fonds duurzaamheidslening

Deze gemeentelijke duurzaamheidslening stelt inwoners van Vianen in staat om tegen een lage rente geld te lenen waarmee zij duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen die bijdragen aan een duurzamer huishouden. Bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of het isoleren van de woning.
Omdat de gemeente Vianen geen financiële instelling is, komt het beheer van het fonds en verstrekken van de leningen in handen van een andere partij.

Oplaadpunten

In de periode 2016-2018 breidt de gemeente het openbaar netwerk aan oplaadpalen voor auto en fiets uit. Hierbij gaat het om publiek toegankelijke oplaadpunten waarbij men de auto of fiets met een ‘stekker’ kan opladen. Zo wordt duurzaam vervoer gestimuleerd en het gebruik van fossiele brandstof teruggedrongen.

Boerderij in de Kijker

In het project Boerderij in de Kijker organiseert de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in het bezoek van leerlingen uit het primair onderwijs aan een agrarisch bedrijf in Vianen. Daar krijgen zij informatie over de verschillende aspecten van het agrarische leven. Op die manier zien en leren kinderen in de praktijk over landbouw, veeteelt, de voedselproductie, het landschap, de kringloop en duurzaamheid. Naast Boerderij in de Kijker is de ODrU ook bezig met de opstart van het NME-project Zonnebloem/ Bijen op scholen, met het oog op de zorgwekkende toestand van de bij in Nederland en het belang van voldoende bijen voor de productie van fruit en groente.

Stimuleren Windlab basisonderwijs

Het educatiecentrum Windlab van Eneco gaat verhuizen naar Vianen. Met Eneco zijn de gemeente Vianen en de Energie coöperatie De Knotwilg serieus in gesprek om het WindLab in 2018 naar het windpark Autena te halen. De Vijfheerenlanden profileert zich hiermee als proeftuin voor de energietransitie. Het Windlab van Eneco heeft definitief gekozen voor de locatie bij windpark Autena.