FAQ Lijnbaanbrug

Vraag 1: Waarom komt er een wandelbrug? Er zijn toch al twee bruggen?

Antwoord: Om deze vraag goed te beantwoorden moeten we even terug in de tijd. In 2013 heeft de gemeenteraad samen met de gemeenschap de Toekomstvisie Vianen 2025 gemaakt. Hierin stelde de gemeenteraad een aantal doelen. Een van die doelen is om de gehele binnenstad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Een goede verbinding met zowel de Lek en de Lijnbaan helpt daarbij. In het verlengde van de toekomstvisie heeft de gemeenteraad in 2015 een pakket aan maatregelen en projecten goedgekeurd om haar doelen te bereiken. De wandelbrug is een van de projecten.

Het idee achter de wandelbrug is dat we een van de mooiste stukjes van Vianen, de oude stadsmuur en het openbaar groen, beter bereikbaar en toegankelijk maken voor bewoners en bezoekers. Zodat je vanaf de Lijnbaan, een plek waar veel mensen komen, wordt uitgenodigd om bijvoorbeeld iets te drinken of te recreëren langs het water. Daar gaan we het terrein ook op inrichten, natuurlijk zonder de stadsmuur en het zicht hierop aan te tasten. De brug is dus niet gebouwd als snelle route naar de Voorstraat vanaf de Lijnbaan. Daar zijn inderdaad al twee bruggen voor. Maar het is natuurlijk wel mooi als mensen vandaaruit verder het centrum verkennen.

artist impression wandelbrug Lijnbaan

Vraag 2: Hoe is het besluit voor de wandelbrug tot stand gekomen?

Antwoord: In 2013 heeft de gemeenteraad in samenspraak met inwoners, ondernemers en culturele en maatschappelijke instellingen de Toekomstvisie Vianen 2025 vastgesteld (zie ook het antwoord op vraag 1). De visie is de basis voor de Investeringsagenda 2016-2018. Dit is een pakket aan maatregelen en projecten om van Vianen een fijne en bruisende plek te maken, waar het leuk is om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeenteraad heeft ‘ja’ gezegd tegen de plannen en daarmee de weg vrijgemaakt voor de uitvoering. De wandelbrug bij de Lijnbaan is een van die projecten. Andere projecten in het centrum zijn onder meer de herinrichting van de Voorstraat en het opzetten van een beeldkwaliteitsfonds.

Vraag 3: In 2016 is het al besloten, waarom komt de brug er dan nu pas?

Antwoord: De wandelbrug bij de Lijnbaan maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen en projecten om van Vianen een fijne en aantrekkelijke stad te maken (zie ook antwoord op vraag 2). De raad heeft het pakket goedgekeurd in 2015. Een van de andere projecten is de herinrichting van de Voorstraat. Dit is een groot project dat veel voorbereiding vraagt. Daar zijn we in 2016 eerst mee begonnen. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de wandelbrug bij de Lijnbaan. We zijn nu zover klaar dat we de brug en de inrichting van het omliggende groen nog voor het najaar van 2018 kunnen realiseren.

Vraag 4: Past zo’n wandelbrug daar wel? Doet hij geen afbreuk aan het historische karakter?

Antwoord: Natuurlijk moet de brug passen bij het historische karakter van de binnenstad. Daarom heeft de gemeenteraad nadrukkelijk eisen gesteld aan het ontwerp. Die eisen waren onder meer: een ingetogen brug, passend bij het historische karakter van de omgeving, onderhoudsarm en goed toegankelijk voor iedereen. Om tot een goed en duurzaam ontwerp te komen is intensief overlegd met de Erfgoedcommissie, maar bijvoorbeeld ook met het Gehandicapten Overleg Vianen (GOV). Het definitieve ontwerp is begin 2018 goedgekeurd door het college van B&W.

Vraag 5: Kan de bouw van de brug nog worden teruggedraaid?

Antwoord: De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en heeft de plannen voor het verlevendigen en verbeteren van de binnenstad in 2015 goedgekeurd (zie ook het antwoord op vraag 2). Hieronder valt ook de realisatie van de wandelbrug bij de Lijnbaan. Dit besluit kan dus niet worden teruggedraaid.

Vraag 6: Hoeveel gaat de brug kosten?

Antwoord: Het totale project bestaat uit het aanleggen van de brug en het inrichten van het groengebied. Voor dat project is in totaal € 245.000,- beschikbaar. De kosten zijn als volgt verdeeld:

  • Er is een ingenieursbureau ingehuurd voor het opstellen van de (technische) randvoorwaarden, het voorlopig en definitief ontwerp en de afstemming van het ontwerp met de erfgoedcommissie. Kosten: € 14.464,- excl. btw
  • De kosten voor het bouwen en plaatsen van de brug bedragen € 96.600,-
  • Hiermee komen de totale kosten van de brug op € 111.064,-
  • De rest van het budget besteden we aan de inrichting van het groengebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van een dubbele bomenrij aan de kant van de Lijnbaan

artist impression wandelbrug Lijnbaan

Stel dat er budget overblijft, dan gaat dit naar de andere projecten voor het centrum, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de Voorstraat.