Inleiding

Met trots presenteer ik u de Toekomstvisie Vianen, waarin wij u meenemen in alle ontwikkelingen en projecten die voortkomen uit de investeringsagenda, waaraan de gemeenteraad in december 2015 haar goedkeuring heeft gegeven.

Zo’n eerste presentatie vraagt om een korte terugblik. In 2013 hebben wij – medewerkers van de gemeente, raads- en collegeleden, maar vooral ook inwoners en ondernemers – een boek samengesteld van onze dromen voor Vianen. Stap voor stap werken we aan de realisatie daarvan. Goedkeuring van de investeringsagenda betekende groen licht voor 45 projecten, die we in de komende drie jaar realiseren. Dat is nogal wat! De projecten komen voort uit de Toekomstvisie Vianen 2025

Wij zijn als college trots op het vertrouwen dat de raad in onze organisatie heeft uitgesproken en hebben hard gewerkt aan het opstarten van de projecten. In de eerste maanden van dit jaar speelde dat werk zich vooral achter de schermen af. Nu nemen wij alle betrokkenen en geïnteresseerden graag mee in de stand van zaken. Onder meer via de digitale nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt. Veel leesplezier!

- Wim Groeneweg, Burgemeester Vianen