Citymarketing - nieuwe initiatieven en meerjarenstrategie

13-09-2016

Vrijstad Vianen afbeelding Brederode te paardVanuit de Toekomstvisie is Recreatie en Toerisme één van de speerpunten. Citymarketing wordt gebruikt om handen en voeten te geven aan dit speerpunt. De afgelopen twee jaar heeft Suzanne Mol, kwartiermaker Citymarketing, gewerkt aan een positionering: Vrijstad Vianen. Hiervoor zijn onder andere de Vrijstadbanieren ontwikkeld die inmiddels al enkele jaren de straten sieren. Met de themajaren, dit jaar het Brederodejaar, wordt extra aandacht besteed aan de mooie aspecten die Vianen allemaal te bieden heeft.

Nieuwe initiatieven

Tijdens het Brederodejaar 2016 zijn vele initiatieven ontstaan, zowel van bestaande evenementen die hun evenement een Brederodetintje geven; Open Tuinen Route, De Brederodes en de Kunsten (Centraal museum), Paardenmarkt e.d. Maar mensen hebben zich ook laten inspireren voor nieuwe activiteiten; Ode aan Brederode, Verhalen van Vianen van Coen Bouwstra, Facetten van Brederode in 3D en meer. Er zijn al vele mooie evenementen geweest en in september knalt het Brederodejaar voornamelijk in het weekend van 10 & 11 september met Proef Vianen en de Toneelroute en 24 & 25 september met Open Atelierroute en de Taptoe. Kijk voor het volledige programma op www.vrijstadvianen.nl.

Meerjarenstrategie

Daarnaast is Stuurgroep Vianen Promotie met de komst van de nieuwe Citymarketeer, Femke Broeren, bezig met het ontwikkelen van een meerjarenstrategie. Welke (toeristische) doelgroepen willen we bereiken, hoe gaan we dat doen en welke rol nemen de themajaren in? Tevens zijn wij aangehaakt bij het regiotoerisme, een strategie waarbij we als regio (Utrecht, Amersfoort, Woerden, Utrechtse Heuvelrug etc.) onze krachten bundelen. Binnenkort wordt hier een projectleider voor aangesteld die in 2017 een strategisch en marketingplan gaat uitwerken. Hierin speelt onze nauwe samenwerking met de VVV ook een belangrijker rol .