Collectieve oplossingen voor specifieke zorgvragen en –groepen

13-09-2016

Kind op schommelIn de komende jaren ontwikkelt en verzorgt de gemeente meerdere malen per jaar voorlichtingen en trainingen voor specifieke zorgvragen en doelgroepen. Thema’s die aan bod gaan komen zijn scheidingsvraagstukken, opvoedvraagstukken, budgettering, rouwverwerking, gezondheid en seksualiteit). Deze collectieve voorzieningen worden naar behoefte en op maat ontwikkeld door o.a. het Sociaal Team in nauwe samenwerking met partners als de GGD, scholen, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Stichting Welzijn Vianen (SWV) etc.

Goed uit elkaar

Op 9 september – de Dag van de Echtscheiding - start de ‘Goed uit elkaar’ advieslijn waar mensen anoniem naartoe kunnen bellen met vragen over de gevolgen van een scheiding. Denk aan vragen over hoe nu verder met de woning, financiën, gevolgen voor de kinderen en andere hulpvragen.
Aansluitend vinden in het najaar de themabijeenkomsten ‘Goed uit elkaar’ plaats. Vier themabijeenkomsten voor alle mensen die informatie willen hebben over scheiden. Voor mensen die willen scheiden, of gescheiden zijn, maar ook voor familie en vrienden die ter ondersteuning informatie willen. De eerste bijeenkomst gaat over de voor- en nadelen van scheiden, in de tweede staat het effect van een scheiding op kinderen centraal, de echtscheidingsprocedure komt in de derde bijeenkomst aan bod en de vierde bijeenkomst staat in het teken van de financiële gevolgen, voorzieningen van de overheid, wetten en regelingen.

Opvoeden

In het najaar starten op diverse peuterspeelzalen peutercursussen, gevolgd door themabijeenkomsten rondom opvoeden op basisscholen. Deze bijeenkomsten worden laagdrempelig aangeboden, zodat ouders na het wegbrengen van hun kind met een kopje koffie kunnen aansluiten bij de themabijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de jeugdgezondheidszorg en het Sociaal Team.

Lotgenotengroep rouw

Ook in het najaar start de lotgenotengroep voor mensen die iemand hebben verloren; de rouwgroep ‘Bakkie Troost’.

Lentekriebels

In maart is de ‘Week van de Lentekriebels’. Docenten van de basisscholen die willen deelnemen worden getraind om in die periode lessen te geven rondom gezonde relaties en seksualiteit. Dat kan al vanaf groep 1. Ook wordt hierin een tool meegenomen hoe om te gaan met signalen van mishandeling of misbruik. De GGD verzorgt dit traject volgens het ‘train de trainer’-principe.