Duurzaamheidslening maakt investeren in energiebesparing wel héél aantrekkelijk!

13-09-2016

Afbeelding van een duurzame woningDe gemeente Vianen gaat voor een duurzame toekomstbestendige energiehuishouding. Lager energieverbruik, vermindering van CO2 uitstoot, en het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening zijn daarbij de doelstellingen.

Om Viaanse particuliere woningbezitters een extra stimulans te bieden een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze doelstellingen stelt de gemeente Vianen een fonds in waaruit leningen verstrekt worden voor duurzaamheidsmaatregelen: de Duurzaamheidslening. De Duurzaamheidslening maakt het particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen te treffen. De regels voor het verstrekken van de leningen worden vastgelegd in een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. Op 8 oktober vergadert de gemeenteraad over de uitgangspunten voor deze lening.

Er is trouwens ook een landelijke regeling voor duurzaamheidsleningen. Informatie hierover vindt u op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN).