Garantiefonds voor startende ondernemers maakt financiering makkelijker

13-09-2016

Afbeelding van een op de groep vooruit rennende manVeel startende ondernemers hebben moeite om krediet van de bank te krijgen om hun ondernemingsplan te realiseren. Om banken over de streep te trekken toch krediet te verstrekken heeft de gemeenteraad van Vianen een garantiefonds voor startende ondernemers ingesteld. Met dit fonds helpt de gemeente startende kleine zelfstandigen om de financiering van hun onderneming rond te krijgen. Het fonds, dat € 290.000 groot is, dekt een deel van het risico af dat banken lopen bij het verstrekken van een lening. Daardoor zullen banken sneller bereid zijn om een lening te verstrekken.

Voor wie is het fonds bedoeld?

Het fonds is bedoeld voor kleine ondernemers die een bedrijf gaan starten of binnen drie jaar daarna een doorstart maken.

Hoe werkt het fonds?

De gemeente staat borg voor door banken aan startende ondernemers te verstrekken krediet. Het maximum van de borgstelling bedraagt 50% van de bankfinanciering of een bedrag gelijk aan de inbreng van eigen geldmiddelen. De gemeente staat maximaal borg voor een bedrag van € 25.000.

Interesse?

Voor de precieze voorwaarden kunt u contact opnemen met uw lokale bank of kijken op de website van de gemeente Vianen.