Onderzoek naar leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Everdingen en Hagestein

13-09-2016

Afbeelding van de kerken van Hagestein en EverdingenIn de Toekomstvisie van Vianen 2015 is het leefbaar en vitaal houden van de dorpen één van de speerpunten. Mede op verzoek van de gemeenteraad zijn daarom twee onderzoeken naar de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen Everdingen en Hagestein gestart. In Zijderveld heeft een dergelijk onderzoek al eerder plaatsgevonden.

Leefbaarheid en sociale samenhang

Participe Advies verricht de onderzoeken in opdracht van de gemeente Vianen. Doel is in beeld te krijgen hoe de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen nu wordt ervaren en welke wensen er leven bij bewoners en maatschappelijke organisaties ten aanzien van de toekomst van hun dorp. Daarbij kan het zowel gaan om voorzieningen en infrastructuur als om nieuwe onderlinge verbindingen en eigen initiatieven.

Gesprekken en bijeenkomsten met bewoners

Gedurende de zomerperiode is de eerste fase, een zogenaamd bronnenonderzoek, uitgevoerd. Dit diende om een goed beeld te krijgen van hoe Everdingen en Hagestein er uitzien qua bevolkingsopbouw, sociale samenhang en voorzieningen. Na de zomer inventariseert het bureau middels gesprekken en bijeenkomsten met bewoners en maatschappelijke organisaties wat er nodig is om de vitaliteit en leefbaarheid verder te versterken. En welke rol de mensen en organisaties in het dorp zelf willen en kunnen spelen bij het realiseren van deze verbeteringen. In de laatste fase wordt een uitvoeringsprogramma opgeleverd, gedragen door de dorpen en de gemeentelijk vertegenwoordigers om daadwerkelijk met de verbeteringen aan de slag te gaan. “In deze onderzoeken willen we graag horen welke ideeën en wensen bewoners hebben over ten aanzien van hun dorp. Dit vragen we niet alleen aan bewoners, maar ook aan maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen en ondernemers”, aldus wethouder André Landwehr.