Duurzame mobiliteit

20-09-2016

Het verduurzamen van de mobiliteit is een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid. In het kader daarvan is het goed om te constateren dat er volop gebruik wordt gemaakt van het openbare dubbele elektrische oplaadpunt op het Valkenplein. Over de realisatie van twee oplaadpunten voorzien van zonne-energie zijn gesprekken gaande. Hiervoor is één locatie al overeengekomen en wordt nog gekeken naar een tweede locatie. Naar verwachting is in september/oktober de voorbereiding van het eerste van de twee punten afgerond, waarna we kunnen overgaan tot plaatsing.