Goed uit elkaar

20-12-2016

Wie erover denkt om te gaan gescheiden of net gescheiden is, heeft vaak behoefte aan duidelijke informatie. Bijvoorbeeld over de  echtscheidingsprocedure, het effect op de kinderen en de financiële gevolgen. De gemeente heeft onlangs drie ‘Goed uit elkaar’ bijeenkomsten georganiseerd, waar deze thema’s centraal stonden. Op donderdag 9 november jongstleden was de kick-off van de eerste drie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten stonden drie onderwerpen centraal: de route van scheiden, KIES (Kinderen in Echtscheiding Situatie) en de financiële kant van scheiden.

“Had ik dit maar eerder geweten”

Deze reactie van een deelnemers is pijnlijk, maar duidelijk. Het geeft aan dat de bijeenkomsten voldoen aan een behoefte. De opkomst van de bijeenkomsten was wisselend, maar de inbreng van de deelnemers was er niet minder om. De aanwezigen vonden het fijn om informatie te ontvangen en het gesprek aan te gaan. Dit motiveert het Sociaal Team des te meer om de pilot voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat inwoners, die helaas een scheiding overwegen vroegtijdig  geholpen moeten worden en dat zij, ook al is het een moeilijk proces, zelf aan het roer staan. Door simpelweg  de praktische zaken gelijk goed te regelen, ontstaat er tijd voor verwerking in steun aan de kinderen.