Kort nieuws uit de Investeringsagenda

20-12-2016

Themajaren

Naar aanleiding van de ervaring opgedaan in het Brederodejaar, is besloten de themajaren niet jaarlijks maar tweejaarlijks te organiseren. Het thema voor de jaren 2018/2019 is: water. Nu al worden ideeën gemaild en door de langere aanlooptijd wordt het mogelijk weer mooie projecten neer te zetten.

Herinrichting put Helsdingen

Onlangs is het grasveld achter/naast sportcentrum Helsdingen opnieuw aangelegd als sportveld. Hierdoor is het op termijn te gebruiken door sportverenigingen, scholen en bijvoorbeeld de BSO.
Garantiefonds startende ondernemers.

Garantiefonds startende ondernemers

De afgelopen periode heeft zich een startende ondernemer gemeld die mogelijk gebruik zal maken van het fonds. De aanvraag is momenteel in behandeling.

Bebording

De slogans voor de onderborden van de komborden worden door middel van een prijsvraag gekozen, waarna de borden worden gemaakt en worden geplaatst. De eerste borden worden begin 2017 geplaatst.

Buurtbemiddeling

Op 1 november hebben gemeente Vianen, LEKSTEDEwonen, Stichting Welzijn Vianen en de politie het convenant buurtbemiddeling ondertekend. Deze mijlpaal vond plaats in het bijzijn van coördinator Buurtbemiddeling en de drie bemiddelaars. Twee van hen hebben de training al afgerond. Nu is buurtbemiddeling daadwerkelijk klaar voor de start.

Fort Everdingen

Sinds kort is het terrein rondom Fort Everdingen in het weekends geopend voor publiek. In het gloednieuwe proeflokaal van Fortbrouwerij Duits & Lauret kan bij een bezoek aan het fortterrein een speciaal bier of andere consumptie genuttigd worden. De ingebruikname van het proeflokaal is een eerste mijlpaal in de verwezenlijking van de plannen van de brouwers.