Restauratie ruiterportret Reinoud III

20-12-2016

Beeldbepalend voor Vianen is de historische binnenstad. Het bewaken en bewaren van het cultuur-historisch erfgoed is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Onderdeel van dit erfgoed zijn de schilderijen in het Stadhuis, waaronder het ruiterportret van Reinoud III. Dit portret is onlangs onderzocht door restaurator Michel van de Laar. In vervolg hierop heeft hij op 14 november jongstleden het ruiterportret  in de Burgerzaal gerestaureerd. Doorgaans gebeurt dit één of twee keer per eeuw bij een schilderij als deze. Aangezien de vorige restauratie ergens in de jaren ’50 of ’60 was, was het inmiddels de hoogste tijd.

Het ruiterportret

Het schilderij is bijzonder omdat het het eerste ruiterportret in de Nederlandse schilderkunst is. Het dateert van rond 1550 en is geschilderd aan de hand van de houtsnede van Reinoud van Cornelis Anthonisz. Op het portret is Reinoud afgebeeld op een steigerend paard. Het schilderij is één van de pronkstukken uit de kunstcollectie van de gemeente Vianen.

Michel van de Laar

Restaurator Michel van de Laar is 25 jaar in dienst geweest bij het Rijksmuseum en is ook bekend van het NPO2 programma 'Het geheim van de Meester'. In dit programma reconstrueerde een team van experts zes meesterwerken uit de Nederlandse schilderkunst.

De restauratie

Michel van de Laar begon met het schoonmaken van het schilderij, waardoor er allerlei donkere vlekken zichtbaar werden, ook wel retouches genoemd. Dit zijn bijgewerkte plaatsen op een schilderij. Deze vlekken kunnen door een restaurator opgeheven worden. Het effect van alleen al het schoonmaken van het ruiterportret was verbluffend. De restaurator bracht binnen enkele minuten veel meer diepte in het ruiterportret. Het ruiterportret is in oude glorie hersteld en hangt er weer prachtig bij in de Burgerzaal. Vooralsnog is de verwachting dat het schilderij niet compleet gerestaureerd hoeft te worden. De restaurator geeft nog een definitief advies hierover.