Stedelijk Museum Vianen maakt zich op voor de toekomst

20-12-2016

Het Stedelijk Museum in de Voorstraat herbergt een schat aan informatie over de indrukwekkende geschiedenis van de gemeente Vianen. De gemeenteraad erkent de waarde van het museum en heeft via de investeringsagenda een bedrag van € 50.000,- toegekend voor modernisering. Het doel van deze modernisering is het aantrekkelijker maken van het museum en de toeristische aantrekkingskracht van de stad vergroten.

De nieuwe koers

Sinds maart 2015 is Klaas de Zwaan voorzitter van het Stedelijk Museum Vianen. Hij heeft een nieuwe koers bepaald voor het museum, waarin meer aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en aansluiting wordt gezocht bij de inwoners van Vianen.

Wat gaat er veranderen?

Er zijn diverse plannen voor de modernisering van het museum. De belangrijkste punten zijn:

  • aanpassing van de entree;
  • optimaliseren van de klimatologische en lichtomstandigheden zodat er grotere stukken in bruikleen gevraagd kunnen worden;
  • meer interactiviteit, zodat bezoekers langer binnenblijven omdat er voor hen echt iets te beleven is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan mogelijkheden om kaarten of filmfragmenten op te zoeken;
  • verbouwen van de benedenverdieping Historisch Vianen zodat de historie van Vianen altijd centraal staat, vanuit verschillende invalshoeken. Door de benedenverdieping steeds op een andere manier in te richten, kunnen bezoekers verleid worden terug te keren.

Het succes van Stedelijk Museum Vianen

Een aantal andere plannen van het museum is al gerealiseerd en de nieuwe koers blijkt een succes; de bezoekersaantallen stijgen. Ondanks haar beperkte budget voor tentoonstellingen, slaagde het museum er onlangs toch in om in dagblad Trouw besproken te worden. De voorzitter vertelt trots: “Ik denk dat er heel weinig musea zijn in Nederland met zulke beperkte middelen en toch zulke hoogwaardige tentoonstellingen.”

Het ultieme doel

Het uitvoeren van de plannen kost veel tijd en geld en daarom is het voor het museum belangrijk dat ze daarin gesteund wordt door de gemeente. Naar verwachting zorgen de beoogde veranderingen ervoor dat de bezoekersaantallen (mensen van zowel binnen als buiten Vianen) toenemen. Door aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van mensen en hen te betrekken hoopt het museum bezoekers te blijven trekken. “De gemeente gelooft in onze plannen en heeft daarom een eenmalige bijdrage geleverd en daar zijn we heel blij mee! Hierdoor kunnen we ook daadwerkelijk aan de slag”, aldus de voorzitter.

Twee van de vier tentoonstellingen per jaar hebben een historisch uitgangspunt. Op dit moment biedt Stedelijk Museum Vianen een podium voor de hedendaagse kunstenaar Paul de Reus. Deze kunstenaar vertelt verhalen over vreemde situaties en speelt met perspectief zodat mensen heel anders tegen de dagelijkse dingen aan kijken. Op de foto is Klaas de Zwaan te zien bij één van de beelden van de huidige tentoonstelling. De volgende tentoonstelling is weer gericht op historie.