Subsidiemogelijkheden

20-12-2016

Dankzij de gemeenteraad investeert Vianen tot en met 2018 ruim zeven miljoen in projecten die vernieuwend zijn en die de Viaanse gemeenschap op weg helpen naar een bestendige toekomst. Naast de financiering vanuit de gemeente zijn er verschillende andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan deze projecten van de Investeringsagenda.

Een voorbeeld van een dergelijke alternatieve, aanvullende financiering is het verkrijgen van subsidie. De gemeentelijke organisatie maakt de komende periode werk van subsidieaanvragen bij Rijk, Provincie en Europa. De gemeente richt zich in de eerste fase van onderzoek en aanvragen van subsidie op de navolgende projecten:

  • Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Herinrichting Lijnbaan.
  • Knooppuntensysteem fiets- en wandelroutes.
  • Fiets- en wandelroutes rustpunten (parelroutes).
  • Herstel Lanen.
  • Herstel fruitbomen in de Hoogstamboomgaard.
  • Aanleg fietsstructuur de Limiet.
  • Ontwikkelen Fort Everdingen.
  • Maatschappelijke rol sportverenigingen

De gemeenteraad heeft destijds besloten alle projecten in de investeringsagenda te financieren, los van enige vorm van te ontvangen cofinanciering. Dus ook los van subsidie. Daardoor komen projecten altijd tot stand, ongeacht of er subsidie wordt ontvangen. Wel heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven serieus werk te maken van cofinanciering. Daardoor kunnen straks ontvangen gelden eventueel opnieuw door de gemeenteraad aan een bestaand of nieuw doel worden verbonden.