Groen licht voor project Open Huiskamer

03-04-2017

De gemeenteraad heeft in de investeringsagenda geld beschikbaar gesteld voor het sociaal domein. Dit biedt ruimte om extra projecten te starten op het gebied van preventie en voorlichting en voor projecten gericht op het welzijn van – met name kwetsbare – inwoners van Vianen. Voorbeelden zijn de themabijeenkomsten rond opvoeding en time management voor ouders, maar ook de rolstoelbus en buurtbemiddeling. Op 7 februari 2017 heeft de raad ingestemd met een nieuw initiatief: het creëren van een ‘Open Huiskamer’. 

Ontmoetingsplek

De ‘Open Huiskamer’ is een ontmoetingsplek in de Prenter, voor mensen die behoefte hebben aan contact in Vianen. De Prenter is het multifunctionele gebouw in de wijk De Hagen, waar onder meer de basisschool Tijl Uilenspiegel, kinderopvang en de Wijkwinkel zijn gevestigd. Een levendige omgeving, waar allerlei mensen en activiteiten samenkomen! De Open Huiskamer moet een laagdrempelige voorziening worden om buurtinitiatieven te faciliteren voor verschillende activiteiten en verschillende (zorg)doelgroepen.

Pilot

Eerst wordt in samenspraak met de partners van de gemeente (Stichting Welzijn Vianen, de Prenter en anderen) een pilot opgestart. Later kunnen andere initiatiefnemers en aanbieders van activiteiten van de Open Huiskamer gebruik gaan maken. Denk bijvoorbeeld aan koffieochtenden, themabijeenkomsten, huiswerkklas etc. Via de activiteiten kunnen (buurt)bewoners elkaar ontmoeten en wordt het ‘samenleven’ versterkt. Bovendien biedt het de gemeente een mogelijkheid om in contact te komen met de verschillende (zorg)doelgroepen. Ervaringen in het afgelopen jaar van het Sociaal Team In Vianen hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan een dergelijke ‘Open Huiskamer’. De eerste activiteiten richten zich op ‘samen koken’ en op activiteiten voor en door ouders van zorgintensieve jongeren (project Amazing).