Historische laan hersteld

03-04-2017

De gemeente Vianen kent een aantal kenmerkende historische lanen, deze zijn onder meer in het bomenbeleidsplan (uit 2009) als zodanig benoemd. De Sparrendreef bij de begraafplaats is er daar een van. Deze monumentale beukenlaan is de oude oprijlaan van kasteel Amaliastein. Deze wordt doorkruist door de A2. Helaas zijn er in de loop der tijd een aantal bomen uitgevallen door ziekte en (storm)schade.

Nieuwe bomen geplant

Bij het herstellen van historische lanen gaat de voorkeur uit naar het planten van bomen met een grotere maat, zodat het verschil met de bomen die er nog staan niet te groot is. Een grotere maat is ook noodzakelijk omdat deze nieuwe bomen groeiconcurrentie hebben van de reeds bestaande bomen, die er ongeveer 100 jaar staan. Een klein exemplaar heeft dan ook geen kans van slagen. De kosten van grotere bomen zijn echter veel hoger. In het kader van de investeringsagenda zijn er in februari 2017 een aantal nieuwe en relatief grote bomen geplant in de Sparrendreef. Daarmee is een stukje historie van Vianen in ere hersteld.