Project Welzijn op Recept

03-04-2017

Op 15 januari is het project Welzijn op Recept van start gegaan. Deze samenwerking tussen huisartsen, Stichting Welzijn Vianen (SWV) en de gemeente heeft tot doel mensen die niet lekker in hun vel zitten een duwtje in de rug te geven. Niet door medicijnen voor te schrijven, maar door met hen op zoek te gaan naar een passende activiteit die hen helpt zich beter te gaan voelen.

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen, die kampen met psychosociale klachten, worden ondersteund bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. De huisarts verwijst hen door naar de welzijnscoach van de SWV middels een welzijnsrecept. Deze kijkt vervolgens samen met hen welke activiteit hen weer nieuwe energie kan geven. Met een keuze uit een ruim aanbod, van een eetclub tot yoga en sport, van een cursus tot culturele uitstapjes. Uiteraard binnen de interessesfeer en financiële mogelijkheden van de hulpvrager. Centraal staat de vraag: waar word ik blij van? De welzijnscoach weet wat er mogelijk is in Vianen en omgeving en kan contacten leggen en zo nodig een keer meegaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Resultaten tot nu toe

Sinds de start van Welzijn op Recept op 15 januari zijn er negen aanmeldingen binnengekomen, of beter genoemd ‘welzijnsrecepten uitgeschreven’. De welzijnscoach is druk bezig met het voeren van gesprekken met de mensen die zo’n recept hebben gekregen van de huisarts en boekt al positieve reacties. Ook de nieuwe huisartsen van gezondheidscentrum ‘Hoef en Haag’ gaan meedoen met Welzijn op recept.