2018 waterjaar

13-07-2017

De centrumprojecten in de investeringsagenda hebben tot doel de belevingswaarde van de stad Vianen te vergroten. Onder meer door themajaren te benoemen, waarbinnen organisatoren activiteiten en evenementen organiseren. Door een thema te benoemen is het mogelijk om Vianen op een eenduidige wijze onder de aandacht te brengen en Vianen onder een brede doelgroep te promoten. Daarnaast is de verwachting dat een themajaar onder de eigen inwoners zorgt voor trots en saamhorigheid.
Vanuit de citymarketing-organisatie worden activiteiten in het kader van het themajaar inhoudelijk ondersteund en de gemeenschappelijke publiciteit verzorgd.

Nederland Waterland

Na het grote succes van het Brederodejaar in 2016 heeft Stuurgroep Vianen Promotie besloten Vianen in 2018 – 2019 te verbinden aan het thema Water. Dit Waterjaar sluit mooi aan bij ‘Nederland Waterland’, een van de toeristische verhaallijnen die in 2017 landelijk wordt uitgezet. Daarnaast zal de Nieuwe Hollandse Waterlinie begin 2019 – als alles volgens planning loopt – bijgeschreven worden op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Een mooie (inter)nationale kapstok voor het Viaanse Waterjaar.

Jan Blanken

Waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken (1755-1838) heeft tijdens zijn lange loopbaan vele waterbouwkundige zaken ontworpen, zoals het dok van Hellevoetsluis, het Noord-Hollandskanaal, de waaiersluis, fortificaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Marinehaven in Den Helder en de sluis in Vreeswijk. In 2018 is het 180 jaar geleden dat Jan Blanken overleed, hier in Vianen. De Stichting Jan Blanken herdenkt dit historische moment – een mooie gelegenheid voor de opening van het themajaar Water.

Meer weten?

De Stuurgroep Vianen Promotie nodigt het netwerk, ontstaan tijdens het Brederodejaar, regelmatig uit om ideeën uit te wisselen en plannen vorm te geven. Naar behoefte denkt de stuurgroep mee over projectplannen en (co)financiering. Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het themajaar Water? Stuur een mail naar vrijstad@vianen.nl, dan komt u op de contactenlijst te staan.