Gemeente koploper energiedoelstellingen

13-07-2017

De gemeente Vianen plaatst de komende tijd ruim 500 panelen op zes gemeentelijke panden. Het college van B&W heeft onlangs Solar Art uit Woerden de opdracht gegeven voor de realisatie van de zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed. De eerste panelen worden al deze zomer geplaatst op het Stadhuis en de Stadswerf, daarna volgen de overige panden van de gemeente.

Door het aantal zonnepanelen op het gemeentelijke vastgoed uit te breiden, verduurzamen we de gemeentelijke energiehuishouding. Zo verhogen we het aandeel duurzame opgewekte stroom na de realisatie tot een kleine 20% op het totale energieverbruik. Hiermee lopen we voor op de doelstelling van het landelijke Energieakkoord 2013 en geven we invulling aan onze eigen doelstellingen uit de Visie Duurzaamheid Vianen 2016-2021. Aan het project werken ook twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee, waarmee we ook sociale duurzaamheid stimuleren.