Herinrichting Voorstraat stap dichterbij gekomen

13-07-2017

De Toekomstvisie Vianen 2025 zet in op een vitaal en dynamisch Vianen, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De herinrichting van de Voorstraat is een van de speerpunten. In de investeringsagenda stelde de gemeenteraad daar € 1.605.000,- (inclusief beeldkwaliteitsfonds) voor beschikbaar.

Samenspel met betrokken partijen

De plannen voor de Voorstraat zijn uitgewerkt in samenspraak met ondernemers, inwoners en andere belanghebbende partijen, zoals het Paardenmarktcomité en de Erfgoedcommissie. Tijdens meerdere bijeenkomsten en individuele gesprekken is onder meer gesproken over verkeer, parkeren, aankleding, historische kwaliteit en recreatie. De ideeën en suggesties zijn getoetst op wenselijkheid, draagvlak en haalbaarheid en daar waar mogelijk meegenomen.

Van Programma van Eisen naar ontwerp

In februari stelde de gemeenteraad het Programma van Eisen (PvE) vast. Dit programma bevat de eisen en wensen voor het uiteindelijke herinrichtingsontwerp. Op basis van het PvE heeft het college een conceptontwerp vastgesteld.
Kenmerken in dit ontwerp zijn onder meer:

  • De Voorstraat fungeert als de huiskamer van Vianen.
  • Voetgangers staan centraal, fietsers zijn welkom, auto’s zijn te gast.
  • Verschillende pleinen in de straat (noord, midden en zuid) en meer ruimte voor terrassen.
  • Meer groen in de straat: een dubbele bomenrij in de lengterichting in een groot deel van de straat.

Presenteren en reageren

Het ontwerp voor de Voorstraat is gepresenteerd tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst op dinsdag 6 juni 2017. Daarbij was ook bureau LeK (Licht en Kleur) aanwezig, met voorbeelden van het effect van het aanlichten van bezienswaardige gebouwen.
Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te dienen. De reactietermijn liep tot 4 juli, waarna iedereen een persoonlijk antwoord krijgt op de ingediende vraag of suggestie.

Planning

Na het verwerken en beantwoorden van de reacties wordt het definitieve ontwerp aan college en raad voorgelegd. Na de besluitvorming hierover in het najaar start de uitvoering van de werkzaamheden begin 2018. Zodat de Voorstraat er in de loop van het voorjaar van 2018 weer prachtig bijligt.