Sociaal domein in de kijker

13-07-2017

De verschuiving van taken in het sociaal domein van de rijks- naar de gemeentelijke overheid betekende enkele jaren geleden een grote uitbreiding van het takenpakket. Met ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Met de belangen van de inwoners voor ogen en uitgaand van het principe dat iedereen moet kunnen deelnemen in de samenleving, kijken we terug op een geslaagde overgang van taken. Deze taken zijn vooral gericht op zorg en ondersteuning, van jeugdhulp tot Wmo-voorzieningen.

Voorkomen is beter

De investeringsagenda maakt het mogelijk om buiten de reguliere voorzieningen extra programma’s aan te bieden, met name gericht op preventie. Denk bijvoorbeeld aan opvoedondersteuning, zowel via voorlichting als via vrijwilligers die bijspringen in een gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken (Home-Start). Ook zijn er themabijeenkomsten over en begeleidingstrajecten bij echtscheidingen, voor ouders en kinderen, om problemen op langere termijn als gevolg van de scheiding te voorkomen. Diverse projecten zijn gericht op het verminderen van eenzaamheid, van de rolstoelbus waardoor iemand met een beperking mobieler wordt, tot samenwerking met sportverenigingen die ouderen bij hun activiteiten betrekken. In dezelfde lijn ligt Welzijn op Recept, dat in samenwerking met huisartsen en Stichting Welzijn Vianen geen medicijnen voorschrijft maar welzijnsactiviteiten. Verder is er aandacht voor ontwikkeling, via de Voorleesexpress (taal) en Digisterker (computervaardigheden). Van een andere orde is Buurtbemiddeling, dat door vroegtijdige inschakeling van een getrainde vrijwilliger voorkomt dat problemen tussen buren escaleren.

Presentatie aan de raad

Al deze activiteiten zijn mede mogelijk door de inzet van gespecialiseerde instellingen en vrijwilligers. In een informele bijeenkomst in de Prenter – waar de rolstoelbussen de raadsleden naartoe brachten - presenteerden zij zichzelf en hun projecten. Dames van de kookgroep (die dankzij de investeringsagenda een ruimte kunnen gebruiken in de Prenter) zorgden voor een heerlijke maaltijd, terwijl vertegenwoordigers van diverse projecten om beurten bij de raadsleden aan tafel schoven om hun verhaal te doen.
Indrukwekkend was het relaas van drie moeders van kinderen met een beperking. Zij hebben zich verenigd in lotgenotengroep Amazing, waaraan inmiddels al veertig ouders deelnemen. Amazing organiseert mede dankzij de gemeente regelmatig activiteiten voor zorgintensieve kinderen en hun ouders.

Toekomst van de projecten

De looptijd van de projecten in het sociaal domein is drie jaar, tot einde 2018. Wellicht zorgen de goede resultaten van deze projecten ervoor dat ze ook in de nieuwe gemeente op de raadsagenda komen te staan!