Informele raadsbijeenkomst Landelijk Gebied

26-09-2017

De kennisuitwisseling van de investeringsagenda met de raadsleden op dinsdag 12 september 2017 had deze keer als thema het Landelijk Gebied. De raadsleden werden verwelkomt op het stadhuis waarbij zij een stuk fruit kregen uitgereikt- een appel, banaan, mandarijn of peer. Nog niet wetende dat dit met de activiteit te maken had.

Per bus vertrok het gezelschap naar de moestuin Landgoed Everstein in Everdingen. Deze ecologische moestuin is een van de projecten van de stichting VITAAL DORP, die de vitaliteit van het dorp Everdingen wil vergroten. De locatie past perfect bij het project ‘Onderzoek vitaliteit Everdingen en Hagestein’ uit het programma Landelijk Gebied. In de tuin wordt gewerkt door vrijwilligers uit het dorp en ‘meewerkers’ (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
De biologische groenten en fruit worden verkocht in de Winkel en Zo aan de Graaf Florisstraat in Everdingen.

Een rondleiding door de moestuin en de kassen met een grote diversiteit aan gewassen mocht niet ontbreken.
In de kassen vormden de raadsleden groepen door bij het fruitsoort te verzamelen dat ze net gegeten hadden. Bij de iedere fruitsoort stonden posters opgesteld met daarop een toelichting voor elk van de zeventien projecten uit het programma Landelijk Gebied van de investeringsagenda. De onderwerpen:

- Onderzoek vitaliteit Everdingen en Hagestein
- Bereikbaarheid van de dorpen
- Landschappelijke verzachting harde bebouwingsranden
- Onderhouden Landschap
- Herstel hoogstamboomgaard
- Opzetten plattelandsnetwerk
- Ecologische verbindingszone
- Ontwikkeling put Middelwaard
- Ontwikkelen Fort Everdingen
- Knooppuntensystemen fiets- en wandelroutes
- Themajaren
- Herstel historische lanen
- Digitale erfgoedwaardenkaart
- Recreatieve route langs de Lek
- Aanleg watertappunten
- Herinrichting put Helsdingen
- Fiets- en wandelroute inclusief rustpunten (parelpuntenroute)

De onderwerpen werden onder de raadsleden verdeeld en inhoudelijk besproken en vervolgens tijdens de maaltijd aan elkaar gepresenteerd. Suzette Catering had een heerlijk menu samengesteld, bereid met uitsluitend producten uit de kas en de moestuin. Bij de maaltijd werd lokaal fruitsap en Brederodewijn (themajaar!) geschonken. Als toetje was er ambachtelijk ijs van het Groene Kind (uit de Stadhuisstraat).