Welzijn op recept

26-09-2017

Sinds januari 2017 is in Vianen het project Welzijn op recept van start gegaan. Via deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom het project Welzijn op Recept (WOR).

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op recept wil met haar aanpak mensen die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts de persoon met psychosociale klachten door naar de welzijnscoach van Stichting Welzijn Vianen (later SWV genoemd). Door deze welzijnsondersteuning moet duurdere eerstelijns zorg (huisartsen, maatschappelijk werk) voorkomen worden.

Nadat een verwijzing is binnengekomen gaat de welzijnscoach op huisbezoek voor een intake. Ze gaat in gesprek om zo een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt en wat er mogelijk is. In de vervolg gesprekken ondersteunt ze hen bij het zoeken naar concrete activiteiten die hen aanspreken. Het idee is dat mensen door meer sportieve, sociale of creatieve activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Hoe loopt het?

Er zijn in het afgelopen halfjaar 21 welzijnsrecepten uitgeschreven. De doelstelling voor 2017 was 20, dus de verwachting is dat we daar ruim overheen gaan. Wat het meest voorkomt is problematiek rondom rouw, zingeving, eenzaamheid, depressie, burn out, vastlopen in het leven of klein netwerk. Van de 21 verwijzingen zijn er inmiddels 3 afgesloten. Er zijn 12 met een activiteit gestart, waarbij de welzijnscoach veelal door middel van vervolggesprekken een vinger aan de pols houdt. Eind 2017 volgt een uitgebreide jaarevaluatie.

Tevredenheid huisartsen

Op 13 september heeft er een groot huisartsen overleg plaatsgevonden. Hier zijn Janny Liebe (Welzijnscoach en ouderen consulent ST) en Roos Rijcken (welzijnscoach en sinds 1 september coördinator van WOR, vanuit SWV) bij aanwezig geweest om te vertellen over de resultaten van het project tot nu toe. De reactie van de huisartsen was zeer positief. Samen hebben we gekeken naar successen en knelpunten. De intentie om zoveel mogelijk mensen te bereiken die baat kunnen hebben bij WOR, werd door iedereen gedeeld. Er is daarom besloten om naast de huisartsen, ook S1 verpleegkundigen en fysiotherapeuten te laten doorverwijzen binnen WOR.

Hoe nu verder?

Vanuit de U10 is er een werkgroep Welzijn op Recept waar Gemeente Vianen ook deel aan neemt. Deze werkgroep werkt aan een plan van aanpak voor een onderzoek over welke vormen van Welzijn op Recept er zijn en wat de verschillen zijn (gemeenten hebben bv. bewegen op recept), wat de voor en nadelen zijn van de verschillende vormen en hoe resultaten gemeten kunnen worden + gebruikt kunnen worden als onderliggende informatie om in gesprek te gaan met de ziektekostenverzekeraar.
Gezien het grote succes tot nu toe is het aantal beschikbare uren dat SWV heeft voor dit project uitgebreid. Tot eind 2018 kan dit nog steeds gefinancierd worden uit de gelden van de investeringsagenda.

Oudere heer is aan het biljarten